Ποδιά Μιας Χρήσεως Μπλε 80x130cm 

Ποδιά εργασίας, από πλαστικό PE αντοχής.

Περιγραφή

Ποδιά εργασίας, από πλαστικό PE αντοχής, ιδανικό προϊόν για την εφαρμογή συστήματος H.A.C.C.P.

top